.

Dotacje unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Beneficjent:  Z CHATY ŁANIAKÓW, Irena i Andrzej Łaniak
Tytuł operacji: Budowa budynku gospodarczego na potrzeby rozwoju firmy „Z CHATY ŁANIAKÓW, Irena i Andrzej Łaniak”
Cel operacji: Rozwój działalności i utworzenie nowego miejsca pracy poprzez zwiększenie sprzedaży produktu dzięki rozbudowie powierzchni gospodarczej
Planowane efekty operacji: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Działania 19 LEADER zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sadownicza 23, 56-320 Wierzchowice, woj. dolnośląskie
+48 697 673 374, +48 697 326 524

Copyright 2020 - Z Chaty Łaniaków. Realizacja: 3motion