.

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Powierzchnia Parku wynosi 87 040 ha i obejmuje 3 typy siedlisk: stawy rybne, podmokłe łąki i lasy.

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy obejmuje obszar w województwie dolnośląskim i wielkopolskim, pomiędzy Żmigrodem i Przygodzicami wzdłuż rzeki Baryczy (będącej prawym dopływem Odry, o długości 139 km).

Dolina Baryczy

Wyjątkowe otoczenie przyrody

Znajduje się tu europejska Ostoja Ptaków IBA oraz obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Baryczy” PLB020001 i specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja nad Baryczą” PLH020041 w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

Na terenie Parku znajduje się także jeden z największych w Europie kompleksów stawów rybnych, w skład którego wchodzi m.in. prawie 300 stawów w rejonie Milicza i Żmigrodu. Kompleks ten, zwany Stawami Milickimi, objęty jest konwencją ochrony środowisk wodnych z Ramsar.

Założone przez cystersów w XIII wieku, milickie stawy rybne są największym w Europie ośrodkiem hodowli karpia, jak i również największym w Polsce rezerwatem przyrodniczym i jednym z cenniejszych ośrodków ornitologicznych w Europie.
Część z akwenów wykorzystuje dawne niecki pozostałe po wydobyciu rudy darniowej.

Z Chaty Łaniaków

Karp milicki jest na tyle znakiem rozpoznawalnym tego obszaru, że rokrocznie na przełomie września i października...

Dolina Baryczy

...odbywają się tu cykliczne wydarzenia związane z tą rybą pod nazwą „Dni Karpia”

Park jest jedną z najważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Teren zamieszkuje aż 277 gatunków ptaków, w tym 169 gatunków lęgowych, m. in.: żuraw, łabędź niemy, gęś gęgawa, orlik krzykliwy, bielik, czy kania ruda.

Ciekawe miejsca w Dolinie Baryczy to także m.in. Pałac myśliwski Radziwiłłów w Antoninie, w którym dwukrotnie przybywał Fryderyk Chopin, a obecnie mieści się tam hotel i restauracja, Kościół Łaski w Miliczu, Kościół św. Macieja w Trzebicku wzniesiony w stylu barokowym, w całości z drewna, Dąb Jan, o obwodzie 853 cm, który jest najgrubszym dębem w dolinie a zarazem piątym co do grubości w Polsce i wiele, wiele innych.

Walory Parku udostępniono wytyczając na jego terenie 7 dydaktycznych ścieżek przyrodniczych, prowadzących przez najciekawsze fragmenty lasów i udostępnione do zwiedzania kompleksy stawów, oraz blisko 200 km znakowanych szlaków turystycznych.

Przykładem takiego szlaku jest szlak pieszy lub rowerowy po Czarnych Stawach Krośnice – Stawy Krośnickie – Krośnice (ok. 12-15 km).

Początkiem i końcem wycieczki może być Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach. Tam znajdą Państwo parking, informację turystyczną oraz wypożyczalnię rowerów. Do ścieżki przyrodniczej dotrzemy podążając czarnym szlakiem rowerowym lub czerwonym pieszym.

Na terenie Doliny Baryczy znajduje się także mnóstwo obiektów rekreacyjnych, noclegowych, gastronomicznych oraz edukacyjnych.

Z Chaty Łaniaków

Z Chaty Łaniaków

Polecamy obejrzeć:

Zapraszamy!

Sadownicza 23, 56-320 Wierzchowice, woj. dolnośląskie
+48 697 673 374, +48 697 326 524

Copyright 2020 - Z Chaty Łaniaków. Realizacja: 3motion